De coronaperikelen houden ook de rijschoolbranche flink bezig. Verschillende maatregelen zijn getroffen zodat leerlingen, rijinstructeurs en examinators zo veilig mogelijk met elkaar omgaan. Nu is er goed nieuws voor jullie als leerlingen! Het CBR heeft bekendgemaakt dat wij, rijinstructeurs, per 14 september weer bij het eindgesprek van jullie praktijkexamen mogen zijn. Natuurlijk zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is tot dit besluit gekomen na goed overleg met de rijschoolsector. Uit veiligheidsoverwegingen zal per 14 september het eindgesprek buiten bij het examenvoertuig plaatsvinden. Op deze manier wordt gemakkelijk aan de 1,5 meter afstand voldaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Weeromstandigheden en uitzonderingen

Wanneer het slecht weer is, gelden er andere regels. De examinator kan bij slechte weersomstandigheden beslissen om het eindgesprek binnen te voeren. In dat geval mag de rijinstructeur niet aanwezig zijn vanwege het maximumaantal toegestane mensen in het gebouw. Wél kunnen ze het gesprek volgen via een mobiele telefoon.   

Uitzonderingen

In sommige gevallen mogen rijinstructeurs aanwezig zijn tijdens een eindgesprek dat binnen plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Voor een aantal van deze categorieën (faalangst, nader onderzoek en AA) geldt ook dat per 14 september het begingesprek binnen wordt gevoerd. 

Toekomstverwachting

Het CBR verwacht voorlopig geen verdere versoepelingen in het coronaegels. Risico’s wil het CBR zoveel mogelijk uitsluiten. Dit betekent dat rijinstructeurs nog steeds niet mogen meerijden tijdens het praktijkexamen. 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Contact opnemen kan natuurlijk altijd!

Start binnenkort al met rijlessen

Één belletje en je eerste rijles staat gepland!

  • 06-21450659